خدمات مشاوره

این شرکت در حوضه شبکه، فناوری اطلاعات، کنترل تردد، اینترنت اشیاء و خانه های هوشمند مشاوره را در سرفصل های زیر ارائه می نماید:

 • نحوه استاندارد سازی حفاظتی اماکن
 • روش های مختلف خرید با ارائه مزایا و معایب هر روش
 • نحوه اجرای پروژه به حالت متمرکز، نیمه متمرکز یا غیر متمرکز
 • روش های بهینه سازی سیستم های موجود
 • نحوه مدیریت یکپارچه انواع سامانه ها در اماکن
 • اتوماسیون فرآیند پشتیبانی و نگهداری تجهیزات
 • مدیریت و مانیتورینگ مرکزی
 • آموزش و ارتقاء دانش عوامل مرتبط با کارفرما در موضوع قرارداد
 • مشاوره در ارتباط با نحوه کاهش هزینه های پشتیبانی
 • تهیه دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه طراحی، نصب و راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی از سامانه های موجود
 • مشاوره و طراحی حفاظت مکانیکی در خصوص استفاده از قفل های امنیتی ضد سرقت
 • اتاق های نگهداری کلیدهای یدک و ارائه برنامه جهت استفاده صحیح و اصولی از آن
 • مشاوره و آموزش در زمینه سیستم های حفاظتی و امنیتی و آموزش اصول نگهبانی و انتظامات
 • ساختمان مخازن نگهداری اسناد
 • مشاوره در زمینه شیشه های ضد گلوله
 • دیوار و سازه های امنیتی