طراحی

یکی از بخش های فنی و مهندسی این شرکت بخش طراحی می باشد که مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارد . وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:

 • تهیه و ارائه طراحی جانمایی دوربین ها بر اساس سیاست به حداقل رساندن تعداد دوربین ها و مینیمم نمودن نقاط کور و با وجود همپوشانی دوربینها نسبت به هم
 • بررسی و ارائه قابلیتهای مورد نیاز جهت دوربین ها از لحاظ پارامترهایی مانند حسگر، نوع لنز و …
 • تهیه و ارائه لیست تعداد دوربینها و نوع ماموریت و اماکن مورد پایش آنها ( به تفکیک )
 • تهیه و ارائه طرح در مورد نحوه نمایش تصویر و ارائه مشخصات فنی نرم افزار نمایش تصویر
 • تهیه و ارائه توپولوژي بستر سازی و تهيه نقشه اتوکد و شماتیک با Visio
 • تهیه و ارائه محاسبات و دلایل توجیهی فنی و قیمتی لازم جهت انتخاب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه
 • تهیه و ارائه طراحی شبکه بر اساس استاندارد و سپس مشخص نمودن تعداد و مشخصات فنی سرورها، سوئیچها و کلیه سخت افزارهای مرتبط با شبکه
 • تهیه و ارائه طراحی و ارائه محاسبات Storage مورد نیاز
 • تهیه و ارائه مشخصات فنی خصوصیات اتاق کنترل ( کف کاذب یا سقف کاذب، سیستم سرمایشی و …. ) و طراحی اتاق تجهیزات و ارائه نقشه چیدمان رک ها و مسیرهای کابل کشی درون اتاق ( لدرهای سقفی و … ) مطابق استاندارد جهت طراحی اتاق کنترل
 • تهیه و ارائه دیتایل و نقشه اجرائی فونداسیون مربوط به تاورها و نیوجرسیهای مورد استفاده تاورها جهت طراحی فنداسیون و دکل ها
 • تهیه و ارائه دفترچه محاسبات فنی مربوط به تاورها و محاسبه ارتفاع تاورها و تحلیل سازه ای آن در مقابل وزش باد و جنس سازه و … جهت طراحی فنداسیون و دکل ها
 • تهیه و ارائه مشخصات فنی و سیستم ارتینگ و صاعقه گیر مطابق استاندارد و مشخص نمودن وضعیت کابل کشی ارتینگ دکلها و کلیه تجهیزات و ارائه نقشه کابل کشی سیستم ارتینگ کلیه تجهیزات
 • تهیه و ارائه مشخصات فنی UPS و باطری مورد نیاز پروژه بر اساس محاسبات
 • تهیه و ارائه محاسبات فنی برق مصرفی مورد نیاز پروژه و کلیه تجهیزات
 • تهیه و ارائه محاسبات انتخاب سایز کابل های برق مصرفی در پروژه
 • تهیه و ارائه مشخصات فنی کابل های مصرفی در پروژه اعم از برق، شبکه، حریق، سرقت و ارت و ارائه تست کابلها و مشخص نمودن تست مورد نیاز هر کابل مطابق استاندارد
 • تهیه و ارائه نوع حفاری و نوع و مدل منهول ها و هند هول ها و مقایسه فنی و قیمتی با روش های سنتی
 • تهیه و ارائه متراژ كابلهاي مورد استفاده در پروژه
 • تهیه و ارائه نقشه مسير حفاري با اتوکد و Visio

تهیه و ارائه متراژ مسير حفاري و ارائه نقشه كليه كابل كشي ها به تفكيك نوع كابل كشي