ساخت و تعمیر سیستم های الکترونیکی

در این بخش علاوه بر تعمیر انواع برد های الکترونیکی با استفاده از تجربیات مهندسان فعال در شرکت و دستگاه های فوق پیشرفته الکترونیکی، امکان طراحی و ساخت انواع سیستم های الکترونیکی و تحت شبکه فراهم گردیده است که با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و نیاز جامعه به انواع سیستم ها، کارشناسان شرکت در تلاش برای ساخت ایده های خود می باشند.